รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์


Strict Standards: Only variables should be passed by reference in C:\AppServ\www\dcy\webnew\include\class.total.php on line 242

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564

วันที่ของกิจกรรม : 13 พ.ย. 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ประจำปี 2564 และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (อาคารมักกะสัน) เป็นหน่วยเลือกตั้งกลางเพื่อให้สมาชิกได้ใช้สิทธิลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201311144219_1.jpgpic_20201311144219_2.jpgpic_20201311144220_3.jpgpic_20201311144220_4.jpgpic_20201311144220_5.jpgpic_20201311144220_6.jpgpic_20201311144221_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ