รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » เสริมสร้างวัฒนธรรม ดย.

เสริมสร้างวัฒนธรรม ดย.

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินราชการ ดย. (Size 2.43 MB)
คู่มือแนวทางการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาค (Size 881.56 KB)
แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดย. (Size 796.46 KB)
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 106.78 KB)
กิจกรรม ดย. จิตอาสาสร้างสะพานบุญ (Size 105.13 KB)
กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (Size 118.6 KB)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นชอบกรอบแนวทางการเสริมสร้างองค์กรสร้างสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 (Size 4.86 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ