รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ข้อร้องเรียนการทุจริต ข้อเสนอแนะ ของ ดย. 2564 (Size 109.9 KB)
แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินราชการ (Size 2.43 MB)
แนวทางการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาค (Size 881.56 KB)
รายละเอียดการทำใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกงาน (Size 8.59 MB)
คู่มือนักศึกษาฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่ผู้นำศตวรรษที่ 21 (Size 1.02 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ