รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลการดำเนินงานของ ดย.

ผลการดำเนินงานของ ดย.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (Size 20.41 MB)
โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Size 850.48 KB)
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 (Size 234.59 KB)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 (Size 11.54 MB)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ (Size 1.45 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562


รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61 (Size 8.9 MB)

รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61


รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน (Size 2.99 MB)

รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (Size 6.76 MB)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส” (Size 1.64 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส”


ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 (Size 943.79 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ