รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7 (อัตโนมัติ)   โทรสาร 02 651 6745

 

เลขานุการกรม (ชั้น 2) 

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 164, 108

   โทรสาร : 0 2253 9113

- กลุ่มอำนวยการ (ชั้น 1) 

  โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 104, 154 / 0 2250 1956

  โทรสาร : 0 2651 6483

- กลุ่มการคลัง (ชั้น 1)

  โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 107, 115 

   โทรสาร : 0 2253 9114

- กลุ่มการพัสดุและสถานที่ (ชั้น 1)

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 135, 136

   โทรสาร : 0 2651 6493 

- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1)

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 105, 159 

   โทรสาร : 0 2651 7741

- กลุ่มพัฒนาบุคลากร (ชั้น 1)

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 285, 287 หรือ 0 2651 6602

   โทรสาร : 0 2651 6601

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ (ชั้น 1)

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 170

   โทรสาร : 0 2651 6834

- กลุ่มกฎหมาย (ชั้น 4) อาคาร 6 ชั้น

   โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 ต่อ 251, 252

   โทรสาร : 0 2651 6604

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ