>> สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  ภาคกลาง
  กาญจนบุรี ปทุมธานี  สมุทรสงคราม 
  จันทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร
  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระบุรี
    ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว
  ชลบุรี เพชรบุรี  สิงห์บุร
  ตราด  ระยอง  สุพรรณบุรี
  นครนายก ราชบุรี  อ่างทอง
  นครปฐม  ลพบุรี   
  นนทบุรี  สมุทรปราการ   
   
  ภาคเหนือ
  กำแพงเพชร พะเยา  ลำปาง 
  เชียงราย  พิจิตร  ลำพูน
  เชียงใหม่  พิษณุโลก สุโขทัย
    ตาก  เพชรบูรณ์   อุตรดิตถ์
  นครสวรรค์  แพร่  อุทัยธานี
  น่าน  แม่ฮ่องสอน   
   
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย  
  ขอนแก่น ยโสธร  หนองบัวลำภ
    ชัยภูมิ  ร้อยเอ็ด อุดรธานี 
  นครพนม  เลย  อุบลราชธานี  
  นครราชสีมา  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  
  บุรีรัมย์  สกลนคร   
  มหาสารคาม  สุรินทร์   
    
  ภาคใต้ 
  กระบี่  ปัตตานี  ระนอง 
  ชุมพร  พังงา สงขลา 
    ตรัง  พัทลุง  สตูล 
  นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี
  นราธิวาส ยะลา  
 

© 2003 Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups