ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมของโครงการ

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2563

31 ตุลาคม 2563                                          ...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

สสส.กับการสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย

24 พฤศจิกายน 2561        สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

พม.ถอดบทเรียนขยายผลโชว์งานสังคม ชงเงินสงเคราะห์แลกจิตสาธารณะ เชื่อมข้อมูลเหยื่อค้ามนุษย์ขยับเทียร์

24 พฤศจิกายน 2561      เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Social Expo 2018...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

คณะผู้แทนจากประเทศภูฎานเยี่ยมชมโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กในโครงการ

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
แผนผังเว็บไซต์