ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

3 พฤศจิกายน 2564 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10...
อ่านต่อ
ประกาศ

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

19 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ...
อ่านต่อ
ประกาศ

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้

6 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้...
อ่านต่อ
ประกาศ

การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562

7 ธันวาคม 2562 การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้...
อ่านต่อ
ประกาศ

ชงขยายอายุเด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุน เข้าครม. เป็นของขวัญปีใหม่

12 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...
อ่านต่อ
ประกาศ

18 กรกฎาคม 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการย้ายสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี...
อ่านต่อ
แผนผังเว็บไซต์