พม.ถอดบทเรียนขยายผลโชว์งานสังคม ชงเงินสงเคราะห์แลกจิตสาธารณะ เชื่อมข้อมูลเหยื่อค้ามนุษย์ขยับเทียร์

24 พฤศจิกายน 2561

     เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Social Expo 2018 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคีด้านสังคม พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง พม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ

     1.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ 2.บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการบังคับคดี และช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ได้รับเงินชดเชยตามคำพิพากษา

      โดย พล.อ.อนันตพรกล่าวว่า ข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานะของคดีความเป็นประโยชน์กับทั้งตำรวจ อัยการและศาล ในการเร่งรัดคดีค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือผู้เสียหายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับสหรัฐอเมริกาในการรักษาการจัดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ที่ประเทศไทยได้ขยับขึ้นเป็นเทียร์ 2 และจะพัฒนาระดับให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ยังต้องดำเนินการมากขึ้น คือปัญหาการล่อลวงคนไปทำงาน

     จากนั้น พล.อ.อนันตพรได้กล่าวปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ว่า เสียงตอบรับอยากให้จัดงานนี้อีก จากนี้จะถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการครั้งต่อไป ทั้งนี้ พม.จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญให้เสร็จภายในปีนี้ อาทิ 1.การขยายเวลาจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน จาก 3 ปี เป็น 6 ปี จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน 2 เดือนนี้

     2.จัดแคมเปญรณรงค์คนไทยต้องไม่ใช้ความรุนแรง 3.ขยายผลโครงการโรงเรียนครอบครัว 4. เสนอ ครม.ประกาศให้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ 5.พัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง โดยกำลังคิดรูปแบบที่จะให้การจ่ายเงินสงเคราะห์แลกด้วยการฝึกอาชีพหรือการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นต้น.

 

ที่มา

https://www.thairath.co.th

Tag :

แผนผังเว็บไซต์