การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


จ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้

✅กรมบัญชีกลาง หากพบสิทธิ์ในเว็บนี้คือกรมบัญชีกลางดึงข้อมูลเข้าระบบเพื่อจ่ายเงินตามรอบเดือน ก.พ.63
     https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

✅กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
     http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

Tag :

แผนผังเว็บไซต์