ชงขยายอายุเด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุน เข้าครม. เป็นของขวัญปีใหม่

12 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยกรณีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ถึงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ยังไม่ได้รับเป็นจำนวนมาก ว่า จากการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปี 2561 มีจำนวน 6.8 แสนกว่าคน ในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 9.7 หมื่นคน พบยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบ คุณสมบัติยังไม่ผ่านการตรวจสอบ รีบเปิดบัญชีโดยที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสิทธิ์ มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการโอนเงิน รวมถึงมีการปรับพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จำนวนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนขณะนี้เหลือผู้ที่ยังมีปัญหาและเร่งแก้ไขอยู่อีกประมาณ 5.4 หมื่นคน ซึ่งได้ประสานสั่งการให้บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดเร่งแก้ปัญหาโดยลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เชื่อว่าภายในเดือนธ.ค.นี้ จะสามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทั้งหมด ยกเว้นรายที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งคิดว่าคงมีจำนวนน้อยมาก


นอกจากนี้ กำลังเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการขยายสิทธิ์ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยขยายอายุจากเดิม 0-3 ปี เป็นอายุ 0-6 ปี และขยายเกณฑ์รายได้ครอบครัวจากไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบ คาดว่าจะเสนอครม.ได้ปลายเดือนพ.ย.นี้ หลังครม.เห็นชอบสามารถให้ผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียนได้ในเดือนธ.ค.เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กแรกเกิด

ทั้งนี้จะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิครอบคลุมมากขึ้น จากเดิม 6.8 แสนกว่าคน เป็น 1.4 ล้านคน โดยจะใช้งบประมาณดำเนินการในปี 2562 จำนวน 1.03 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 6.9 พันล้านบาท.

 

แหล่งที่มา : Thairath

Tag :

แผนผังเว็บไซต์