เงินเด็ก 0-6 ขวบขยับฐานตามบัตรคนจน

12 ธันวาคม 2561

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าการเสนอปรับปรุงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า ขณะนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เสนอรูปแบบการจัดสรรเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดขึ้นมาที่ พม.แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.การให้เงินอุดหนุนเด็กอายุระหว่าง 0-6 ขวบ แบบถ้วนหน้า 2.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี และ 3.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี ดย.สรุปข้อเสนอว่าจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเด็ก อายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน พ.ย.นี้ หาก ครม.เห็นชอบก็ดำเนินการได้ทันที ซึ่งจะขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่มาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดสรรเงินเด็กแรกเกิดให้กับทุกคนแบบถ้วนหน้าในอนาคต แต่คงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของประเทศ.

แหล่งที่มา : Thairath

Tag :

แผนผังเว็บไซต์