สถิติ

ผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563

7 กันยายน 2563 JPG FORMAT 2.87 MB
ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

24 สิงหาคม 2562 PDF FORMAT 5.13 MB
ดาวน์โหลด

ข้อมูลผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

24 สิงหาคม 2562 PDF FORMAT 204.47 KB
ดาวน์โหลด

ประมาณการเด็กยากจนและเสี่ยงจน ปี 2559-2563

15 พฤษภาคม 2561 ประมาณการเด็กยากจนและเสี่ยงจน... PDF FORMAT 152.57 KB
ดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์