รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday

วันที่ของข่าว : 30 พ.ค. 2560

Share

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง

โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.


ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ