รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ม.ค. 2560 : ประกาศผลโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

ประกาศผลโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

16 พ.ย. 2559 : การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560

รับสมัครเยาวชนหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2560 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

14 พ.ย. 2559 : การรับสมัครผู้ขอรับทุนในการประกอบอาชีพ

รับสมัครผู้ขอรับทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเยาวชน อายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ยากจนและขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทบุคคล 2. ประเภทกลุ่ม 3. ประเภทขยายกิจการ

2 พ.ย. 2559 : แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 ต.ค. 2559 : หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

หนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2559

11 ต.ค. 2559 : ประกาศรับสมัครการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

"ประกาศรับสมัครการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559"

4 ก.ค. 2559 : ประกาศ การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2559

การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดโดย มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

21 มิ.ย. 2559 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559

16 มิ.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๙

14 มิ.ย. 2559 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ "Economics" ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559

10 มิ.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ