รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ต้องการอุปการะบุตรหญิง

ต้องการอุปการะบุตรหญิงที่คลอดช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายนค่ะ
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 13 ส.ค. 62 13:05:38

ความคิดเห็นที่11

ตอนนี้ตลอดแล้วเป็นเด็กผู้หญิง คลอดวันนี้ วันที่ 26 ส.ค อยู่พัทลุง น้ำหนัก 3520 กิโล ใครอยากได้ติดต่อมาเบอร์ 0909028754
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 13 ส.ค. 62 13:05:38

ความคิดเห็นที่22

เกิด27 ส.ค นี้ เป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้มีสภาวะเลี้ยงไม่ไหว สนใจติดต่อ 0658324815
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 13 ส.ค. 62 13:05:38

ความคิดเห็นที่33

เรียน เจ้าของกระทู้
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินดีให้บริการครับ
การโฆษณาเผยแพร่เพื่อยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น หรือ ต้องการรับบุตรบุญธรรมดังกล่าว
มีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก มาตรา 26(4),78
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีติดต่อที่ เบอร์ 02-306-8640 ,02-306-8642, 02-306-8644

กรณีรับบุตรบุญธรรมในประเทศ ข้อมูลรายละเอียด ตามไฟล์แนบ
http://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190901140838_1.pdf
กรณีรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ข้อมูลรายละเอียด ตามไฟล์แนบ
http://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20193101095308_1.pdf

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 13 ส.ค. 62 13:05:38

ความคิดเห็นที่44

คุณสมบัติของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ต้องเป็น  ผู้ที่ไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในด้านอายุ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ควร เกินไป โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม

1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

3. ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก

4. ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีเหตุผลอันสมควร และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว

5. สถานภาพการสมรสในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์

6. ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

อย่างไรก็ดี หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 13 ส.ค. 62 13:05:38

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ