รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

คุณแม่ที่ไม่พร้อม

คุณแม่ที่ตั้งท้องถ้าไม่พร้อม เราขอรับเลี้ยง1คน ไม่จำกัดเพศ เราจะรักแล้วดูแลอย่างดี ค่ะ
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

ความคิดเห็นที่11

อยากให้รับไว้พิจรณาด้วยค่ะตอนนี้ตั้งท้องได้หกเดือนก่วามีกำหนดคลอดในเดือนธันวาคมวันที่5ค่ะเด็กเพศชายค่ะ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

ความคิดเห็นที่22

สวัสดีค่ะตอนนี้ท้องได้6เดือนแล้วค่ะเป็นเด็กผู้หญิงครอบครัวไม่รับค่ะเลิกกับฝ่ายชายแล้วเขาไปมีใหม่ค่ะ หนูอายุ17ปี9เดือนค่ะ ฐานะทางบ้านค่อนค้างขัดสนค่ะเลยไม่วามารถดูแลเองได้ ได้โปรดพิจารณาข้อความหนูสักนิดนะคะ ติดต่อหนูได้ที่ iD: 0972798191 ปล. หนูแอดไลน์ไปไม่ได้ค่ะไลน์มีปัญหา
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

ความคิดเห็นที่33

กำหนดคลอด21ตุลา62นี้ค่ะ  เพศชายค่ะ..

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

ความคิดเห็นที่44

เรียน เจ้าของกระทู้
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินดีให้บริการครับ
การโฆษณาเผยแพร่เพื่อยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น หรือ ต้องการรับบุตรบุญธรรมดังกล่าว
มีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก มาตรา 26(4),78
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีติดต่อที่ เบอร์ 02-306-8640 ,02-306-8642, 02-306-8644
กรณีรับบุตรบุญธรรมในประเทศ ข้อมูลรายละเอียด ตามไฟล์แนบ
http://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190901140838_1.pdf
กรณีรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ข้อมูลรายละเอียด ตามไฟล์แนบ
http://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20193101095308_1.pdf

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

ความคิดเห็นที่55

สวัสดีคะ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ยินดีให้บริการ 
            *ยื่นเรื่องตามทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก กรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีอยู่ต่างจังหวัดยื่นเรื่องที่พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ การมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีบิดามารดา ที่แท้งจริง ยกมอบ
         

หลักฐานการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๑.ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส บิดามารดาและเด็ก
๒.ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้ขอรับเด็ก บิดา มารดาเด็กหรือทะเบียนรับรองบุตร
(กรณีบิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
๓.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส ที่แสดงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และผลการ
ตรวจสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา(กรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เนื่องจากไม่สามารถมีบุตรของตนเองจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ของแพทย์ผู้ตรวจสอบวินิจฉัย
ของสาเหตุการไม่มีบุตร)
๔.ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
๕.รูปถ่ายขนาด๔.๕× ๖เซนติเมตร คนละ๒รูป(ทุกคนที่เกี่ยวข้อง)
๖.สูติบัตรเด็ก
๗.บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรข้าราชการของผู้ขอรับเด็ก คู่สมรส บิดามารดาเด็ก และเด็ก
(อายุ๗ปี ขึ้นไป)
๘.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
๙.ใบมรณบัตรในกรณีที่คู่สมรสของผู้ขอรับเด็กหรือบิดามารดาเด็กถึงแก่กรรม
๑๐.ผู้รับรอง๑คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
๑๑.เอกสารอื่นๆที่จำเป็น(แล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: โปรดแสดงเอกสาร ต้นฉบับพร้อมสำเนา๑ชุด ต่อเจ้าหน้าที่

สามารถดูรายละเอียด ตามไฟล์แนบนี้
http://www.dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190701103042_1.pdf

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 11 ส.ค. 62 23:08:27

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ