รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

การขอรับบุตรบุญธรรมกรณีเด็กสัญชาติเมียนมา

สวัสดีคะ อยากทราบรายละเอียดการรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่เด็กไม่ใช่สัญชาติไทย. ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร. เริ่มต้นในการยื่นเอกสารต้องไปติดต่อที่ไหน. มีค่าใช้ระหว่างการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 28 พ.ค. 62 22:42:05

ความคิดเห็นที่11

เรียน  เจ้าของกระทู้

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าเด็กไม่ได้สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดในสูติบัตรเด็กปรากฎสัญชาติอะไรคะ สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้หรือไม่

ทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ขอเรียนแจ้งเบื้องต้นว่าผู้ขอรับเด็กสามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่

1). ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ)

2). สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ พมจ.ของจังหวัดนั้นๆ (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด)

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้น  ไม่ม่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใดค่ะ

  

หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ในวันและเวลาราชการ   โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 28 พ.ค. 62 22:42:05

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ