รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

อยากมีลูก อยากรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ

ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ อยู่กับแฟนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน แฟนเป็นครูสอนเทควันโด  อยากจะมีลูกแต่ก็ไม่สามารถมีได้ค่ะ อยากรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม ต้องดำเนินการยังไงได้บ้างคะ แล้วพอจะมีโอกาสมั้ยคะ 1.ต้องดำเนินการยังไง 2.มีกฏเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรมยังไงบ้าง

ติดต่อมาได้ที่ gabriella.hannaway@gmail.com

 

 

 

 

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 18:07:35

ความคิดเห็นที่11

ไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะคะ ได้บุตรบุญธรรมแล้วค่ะ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 18:07:35

ความคิดเห็นที่22

คุณสมบัติของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ต้องเป็น  ผู้ที่ไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในด้านอายุ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ควร เกินไป โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม

1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

3. ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก

4. ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีเหตุผลอันสมควร และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว

5. สถานภาพการสมรสในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์

6. ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

อย่างไรก็ดี หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 18:07:35

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ