รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์


Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webheader.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/webboard_view.php on line 43
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

อยากอุปการะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง2เดือน

อยากอุปการะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง2เดือน
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62 13:57:36

ความคิดเห็นที่11

ตอนนี้หนูท้องได้จะ5เดือนแร่วค่ะแต่ยังไม่พร้อม คิดที่จาเอาเค้าออกแต่ทำไม่ได้ค่ะเลยอยากจาหาคนรับเลี้ยงเค้าค่ะ 0637841213
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62 13:57:36

ความคิดเห็นที่22

เรียน เจ้าของความคิดเห็น  11

เจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจว่าคุณประสบกับปัญหา แต่หน่วยงานรัฐบาลมีแนวทางความช่วยเหลือตามกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมอยู่ โดยคุณสามารถติดต่อไปที่เบอร์ 1300 ซึ่งวิธีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยวิธีการประกาศหาครอบครัวบุญธรรมให้กับบุตรของตนเองเสมือนเป็นวิธีการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการกระทำตามความผิดมาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 

 

 

กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62 13:57:36

ความคิดเห็นที่33

สวัสดีค่ะ 

จากคำถามที่คุณได้ถามมายังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เกี่ยวกับ การอุปการะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 เดือน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน นั้น

ทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ขอเรียนแจ้งว่า ผู้ขอรับเด็กสามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่

1). ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ)

2). สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พมจ.ของจังหวัดนั้นๆ (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด)

โดย หลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้ขอรับเด็ก  คู่สมรส  

2.  ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก  คู่สมรส  

3.  ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า  (บันทึกข้อตกลงการหย่า )  ของผู้ขอรับเด็ก  

4.  ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับเด็ก  และคู่สมรส  จำนวน  ๒ ฉบับ  ( ฉบับที่รับรองว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

    และผลการทดสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา)

5.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  หรือใบมรณบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6.  รูปถ่ายขนาด 4.5 × 6  ซ.ม. ( 1 ½  นิ้ว คนละ  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้รับรอง

7.  ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (ศูนย์ฯบุตรบุญธรรมจะมีหนังสือประสานสถานีตำรวจเพื่อให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)

8.  สำเนาหลักทรัพย์ /ภาพถ่ายสภาพบ้าน / แผนการเลี้ยงดูเด็ก พร้อมผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็ก

      อย่างน้อย 1  คน  พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  ( กรณีขอรับเด็กกำพร้า  )

9.  หนังสือเดินทาง / หนังสือรับรองการทำงาน  (ฉบับภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรองการแปล ) 

      ของผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส

10.  แผนที่บ้านของผู้ขอรับเด็ก

 

หมายเหตุ  1.  เอกสารทุกฉบับ  ขอให้นำฉบับจริงพร้อมสำเนา 1  ชุด  ยกเว้นใบรับรองแพทย์

                 2.  ผู้ขอรับเด็ก   คู่สมรส  และผู้รับรองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

 

หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62 13:57:36

ความคิดเห็นที่44

เราก็อยากได้เด็กมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะ
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 20 พ.ค. 62 13:57:36

บันทึก

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webfooter.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/webboard_view.php on line 389
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ