รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ผู้ขอมีบุตรบุญธรรมมีสภาวะความเครียดต้องพึ่งยาเสมอ

ผู้ขอมีบุตรบุญธรรมเป็นโรคเครียดต้องไปหาหมอจิตเวชเพื่อรับยาเสมอๆไม่ทราบว่าสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้ไหม

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 14 เม.ย. 62 22:26:33

ความคิดเห็นที่11

เรียน เจ้าของกระทู้ 
        ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นโรคเครียด จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบ ทางจิตวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกรายจำเป็นต้องยื่นในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎกระทรวง เรื่อง การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 1 (4) กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับสภาพจิตวิทยา และหากกรณีท่านได้มีการรักษาโรคเครียดอย่างต่อเนื่อง ควรจะมีผลวินิจฉัยและรายละเอียดจากแพทย์ดังกล่าว เพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ส่วนกลางจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในภาพรวมต่อสาเหตุและความจำเป็นโดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ
       หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฐาฏญาณี นิลเกตุ (นักสังคมสงเคราะห์) หรือ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02 306 8832. 02 306 8917 

                                                                                                                                                ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 14 เม.ย. 62 22:26:33

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ