รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ชาวต่างชาติ ต้องการรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม

ชาวต่างชาติ (ชาวออสเตรีย) ต้องการรับเด็กไทยไปเป็นบุตรบุญธรรม จึงขอสอบถามดังนี้ 1. ขั้นตอนและวิธีการ 2. เงื่อนไขและข้อกำหนด 3. จะหาเด็กไทยที่ต้องการเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่ไหน
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 30 มี.ค. 62 17:23:46

ความคิดเห็นที่11

หนูอยากได้พ่อแม่บุญธรรมรับอุปการะหนูค่ะ
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 30 มี.ค. 62 17:23:46

ความคิดเห็นที่22

เรียน เจ้าของโพสต์

        กรณีชาวออสเตรียประสงค์จะขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม มีขั้นตอนดำเนินการ คือ ผู้ขอฯ จะต้องยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรมผ่านหน่วยงานบุตรบุญธรรมของออสเตรีย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กไทยในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ผู้ขอฯ รับเด็กต่อไป

       สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายการเอกสารที่ผู้ขอฯ ต้องยื่นและเตรียมผ่านหน่วยงานบุตรบุญธรรมออสเตรีย ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเข้าไปที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและดูหัวข้อ Guideline for Adoption และ Document to be required for adoption และรายละเอียดอื่น ๆ ได้

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 30 มี.ค. 62 17:23:46

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ