รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

รับหลานเป็นบุตนบุญธรรม

ดิฉันต้องรับหลาน(ลูกของน้องสาว) อายุ 2 ขวบ เป็นบุตรบุญธรรมค่ะ เนื่องจากพ่อของเด็กไม่ได้ติดต่อมาตั้งแต่เด็กเกิด และไม่เคยช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเลย ส่วนตัวน้องสาวเองก็พึ่งเรียนจบยังไม่มีงานทำ กรณีนี้มีกระบวนการขั้นตอนรับเด็กอย่างไรบ้างค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 30 ม.ค. 62 08:08:16

ความคิดเห็นที่11

ดิฉันอยากจะรับลูกของลูกชายมาเป็นลูกบุญธรรมจะต้องทำอย่างไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 30 ม.ค. 62 08:08:16

ความคิดเห็นที่22

เรียน คุณ...
กรณีป้าแท้ต้องการรับหลาน อายุ 2 ขวบ ลูกของน้าสาว เป็นบุตรบุญธรรม
- ผู้บื่นคำขอ,มารดาเด็ก,และเด็ก พร้อมพยานสถานภาพการสมรสของบิดามารดาเด็ก 2 คน
มายื่นเรื่องที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในวันและเวลาราชการ 
(วันจันทร์-วันศุกร์ )
- เอกสารที่ต้องนำมา เป็นเอกสารฉบับจริง  พร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ 1 ฉบับได้แก่
-สำเนาทะเบียนบ้านของทุกคน
- สำเนาบัตรประจำตัวตัวประชาชนของทุกคน (ยกเว้นเด็ก)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 1 นิ้ว คนละ 2 รูป (ยกเว้นพยานไม่ต้องใช้รูป)
-สูติบัตรเด็ก
-ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับเด็ก(ฉบัยที่รับรองว่า มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และผลการทดสอบทางจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา โดยตรวจที่โรงพยาบาล)
-หนังสือรับรองการทำงานของผู้ขอรับเด็ก
-ภาพถ่ายสภาพบ้าน
-แผนที่บ้านของผู้ขอรับเด็ก
                                                                                                                      กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 30 ม.ค. 62 08:08:16

ความคิดเห็นที่33

 

เรียน คุณ ...

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินดีให้บริการค่ะ

-กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยที่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรม และคู่สมรสเป็นผู้มีสัญชาติไทยทั้ง คน กรุณาติดต่อกลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ โทร. 02-306-8617

-กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และ/หรือคู่สมรส หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น กรุณาติดต่อกลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ โทร02-306-8821
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
http://www.dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190701103042_1.pdf


 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 30 ม.ค. 62 08:08:16

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ