รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส

วันที่ของข่าว : 11 ก.ย. 2560

Share

การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม–7 กันยายน 2560 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันรัฐสวีส ร่วมประชุมฟังการบรรยายเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและการคุ้มครองเด็ก เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และร่วมงานครบรอบ 10 ปี ของสมาคมเด็กไทยยิ้มสวิส  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172609131813_1.PNGpic_20172609132150_1.jpgpic_20172609132151_2.jpgpic_20172609132152_3.jpgpic_20172609132153_4.jpgpic_20172609132153_5.jpgpic_20172609132242_1.jpgpic_20172609132243_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ