รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การศึกษาดูงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

วันที่ของข่าว : 16 พ.ค. 2560

Share

นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและผู้แทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุม ด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก Danish International  Adoption และ สำนักงานกลางรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ      (Danish Central Authority) ณ. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน พ.ศ. 2560

คลังภาพ (Gallery)
pic_20171605215431_1.PNGpic_20171705014757_1.JPGpic_20171705014757_2.JPGpic_20171705014758_3.JPGpic_20171705014758_4.JPGpic_20171705014759_5.JPGpic_20171705014800_6.JPGpic_20171705014800_7.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ