รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

โครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก”

วันที่ของข่าว : 25 มี.ค. 2560

Share

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก”  ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย “จิตวิทยากับการเลี้ยงดูบุตรในยุคไอที” โดย รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตี หลังจากนั้นศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนำครอบครัวบุญธรรมชาวไทย 20 ครอบครัว    รวม 63 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี ต่อไป
 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20171005233031_1.PNGpic_20171005233519_1.JPGpic_20171005233520_2.JPGpic_20171005233521_3.JPGpic_20171005233521_4.JPGpic_20171005233524_5.JPGpic_20171005233601_1.JPGpic_20171005233602_2.JPGpic_20171005233602_3.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ