รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

วันที่ของข่าว : 14 ม.ค. 2560

Share

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ณ สถานสงเคราห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172202211659_1.JPGpic_20172202211700_2.JPGpic_20172202211700_3.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ