รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ Infographic การเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ก.ย. 2559

Share

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

2. เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม

3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ