รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายทั่วไป

กฎหมายทั่วไป

คำสั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๓๑/๒๕๕๙ (Size 2.42 MB)

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๕๒๒/๒๕๕๙ (Size 374.34 KB)

การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแแทน


ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมย์ พ.ศ.2544 (Size 2.14 MB)

การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมย์ พ.ศ. 2544


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ