รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กฏหมาย » กฏหมายเด็กและเยาวชน

กฏหมายเด็กและเยาวชน

Ministerial Regulation: An examination on qualifications and facts as to the livelihood and suitability of the adoption applicant, the person authorized to consent the adoption and a child intended for adoption (Size 35.71 KB)
ADOPTION ACT (No. 3) (Size 38.71 KB)
ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 734.36 KB)
ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษ (Size 489.66 KB)
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์  (Size 489.66 KB)
กฎกระทรวง กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก (Size 58.24 KB)
กฎกระทรวง การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 53.81 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (Size 316.1 KB)
พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 (Size 73.68 KB)
พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (Size 89.56 KB)
Hague convention (Size 194.85 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ