รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 12 ก.พ. 2562

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ไปร่วมแสดงความยืนดี กับคุณรัชฎา ชมจินดา ตัวแทนฝ่ายงานบุตรบุญธรรมต่างประเทศ มูลนิธิสงเคราห์เด็กพัทยา เนื่องในโอกาศ ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทนักสังคมอาสาสมัคร เนื่องในวันปกรณ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192702102922_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ