รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งเครือข่ายครอบครัวบุญธรรมชาวไทย

วันที่ของกิจกรรม : 19 ม.ค. 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งเครือข่ายครอบครัวบุญธรรมชาวไทย เป็นกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มีนบุรี มีครอบครัวบุญธรรมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 ครอบครัว 43 คน เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน งานประสบความสำเหร็จเป็นอย่างดี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192702102537_1.jpgpic_20192702102537_2.jpgpic_20192702102538_3.jpgpic_20192702102538_4.jpgpic_20192702102538_5.jpgpic_20192702102538_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ