รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

Holt International Children’s Services ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 9 พ.ย. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้การต้อนรับ Ms. Celeste Snodgrass , Director of Clinical Services และ Mrs. Kyla Schweitzer นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากองค์การ Holt International Children’s Services ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเจ้าหน้าที่จากสหทัยมูลนิธิ เพื่อหารือและเข้าร่วมในโครงการจัดทำประวัติเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs Program) กับสถานสงเคราะห์เด็กในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 10 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180911141504_1.jpgpic_20180911141504_2.jpgpic_20180911141505_3.jpgpic_20180911141505_4.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ