รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การหารือแนวทางในการปฎิบัติงานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 7 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การ Wereldkinderen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อร่วมหารือแนวทางในการปฎิบัติงานด้านบุตรบุญธรรม การเตรียมความพร้อมการรับบุตรบุญธรรม การติดตามผลและข้อมูลเรื่องกระบวนการขอวีซ่าเด็กเพื่อเดินทางไปทดลองเลี้ยงดูที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180911131006_1.jpgpic_20180911131006_2.jpgpic_20180911131007_3.jpgpic_20180911133625_1.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ