รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 19 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติ งานด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง” ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ผลที่ได้รับคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศมากขึ้น

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180111094132_1.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ