รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

สำนักงานกลางระหว่างประเทศ นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 17 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2561 Mrs.Beth Nelson เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ของประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบนางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเจ้าหน้าของกลุ่มสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ โดยได้มีการปรึกษาข้อราชการด้านกฎหมาย ระเบียบการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของ 2 ประเทศ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20183105092815_1.JPGpic_20183105092933_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ