รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวไทย

วันที่ของกิจกรรม : 12 มี.ค. 2561

เช้าวันนี้ (12 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวไทย โดยมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฐานความรู้ โดยวิทยากรจากสหทัยมูลนิธิ ในหัวข้อ "ความคาดหวังต่อการเข้าอบรม" , "กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว" "รับได้ - รับไม่ได้" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมและเตรียมความพร้อมให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2553 มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวไทยที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค กรณีขอรับเด็กกำพร้าในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 40 ครอบครัว จำนวน 69 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182405093855_1.PNGpic_20182405093858_2.jpgpic_20182405093858_3.jpgpic_20182405093858_4.jpgpic_20182405093859_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ