รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

วันที่ของกิจกรรม : 3 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิ จันทรวงศ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สหราชอาราจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนหนทางแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการไอร์แลนด์เหนือ (Stormont) และองค์การสวัสดิภาพเด็ก คือ สมาคม Northern Ireland Thai Adoption Support Groups ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานและประสานงานด้านบุตรบุญธรรมร่วมกับกรมกิจการเด็และเยาวชน สรุปรายละเอียดดังนี้ 1.การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Northern Ireland and Social Care Trust และ Stormont ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการดำเนินงานการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและร่วมกันกำหนดการดำเนินงานร่วมกัน 2.การเข้าร่วมพบปะครอบครัวบุญธรรมเพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก 3.การเยี่ยมบ้านติดตามการเลี้ยงดูเด็กไทยในครอบครัวไอร์แลนด์เหนือ 4.การเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีเด็กบุตรบุญธรรมไทยเข้า

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182405092122_1.JPGpic_20182405092124_2.jpgpic_20182405092124_3.JPGpic_20182405092124_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ