รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 25 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 25–27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181202084349_1.PNGpic_20181202084349_2.PNGpic_20181202084350_3.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ