รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 23 พ.ย. 2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การ ICCA ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านงานบุตรบุญธรรม ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172411142831_1.PNGpic_20172411142832_2.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ