รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมใจทำกิจกรรม 5 ส

วันที่ของกิจกรรม : 2 พ.ย. 2560

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตึก 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ชั้น 2

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172411142117_1.PNGpic_20172411142118_2.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ