รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

“การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม”

วันที่ของกิจกรรม : 5 ส.ค. 2560

นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 3–5 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อติดตามการเลี้ยงดูเด็กหลังจากการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ในส่วนการนิเทศงานให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตรแก่ครอบครัวบุญธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพครอบครัว อีกทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงดูบุตรร่วมกัน และนำมาพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการรับบุตรบุญธรรมต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172410153258_1.PNGpic_20172410153258_2.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ