รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ของกิจกรรม : 13 ต.ค. 2560

วันที่ (13 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำความสะอาดหน่วยงานและริมทางฟุตบาททางเท้า เพื่อให้บุคลากรของ ดย. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างวินัยและการประพฤติปฏิบัติตน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดย.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172410152353_1.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ