รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมใจ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันที่ของกิจกรรม : 13 ต.ค. 2560

วันที่ (13 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำความสะอาดหน่วยงานและริมทางฟุตบาททางเท้า เพื่อให้บุคลากรของ ดย. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างวินัยและการประพฤติปฏิบัติตน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดย.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172410151618_1.JPGpic_20172410151829_1.PNGpic_20172410151830_2.JPGpic_20172410151954_2.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ