รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมด้านบุตรบุญธรรม ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศร่วมกับคณะทำงานหน่วยงาน Asia Pacific Regional of The Hague Convention on Private International Law (ISS)

วันที่ของกิจกรรม : 26 ก.ย. 2560

ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2560 นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและนางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้านบุตรบุญธรรม ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศร่วมกับคณะทำงานหน่วยงาน Asia Pacific Regional of The Hague Convention on Private International Law (ISS) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตลอดจนไปเยี่ยมชมหน่วยงาน Social Welfare Buream of Macau (MSAR) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมายและปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172609135857_1.GIFpic_20172609135858_2.GIF
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ