รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

WACAP ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมหารือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 22 ก.ย. 2560

เจ้าหน้าที่องค์การ World Association for Children and Parents (WACAP) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมหารือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การหารือเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งสองฝ่ายยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อีกทั้งองค์การ WACAP ยังจะนำเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs) กลับนำไปเสนอให้ครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถจะรับเด็กประเภทนี้ ได้พิจารณาต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172609135328_1.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ