รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ข้าราชการดีเด่น 2560

วันที่ของกิจกรรม : 16 ก.ย. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกระดังงา แก้วตาทิพย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172609134113_1.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ