รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

Care for Children (Thailand) เยือน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ของกิจกรรม : 28 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 MS. Jane Arnott ผู้จัดการมูลนิธิ Care for Children (Thailand) และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมหารือในการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care)ในระยะต่อไป ตามข้อตกลงความร่วมมือในการทำงาน ด้านครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172806154838_1.JPGpic_20172806154838_2.JPGpic_20172806154839_3.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ