รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 20 มิ.ย. 2560

นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ จำนวน ๓๔ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๖๓ คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172006105526_1.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ