รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับนักจิตวิทยาจากเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ของกิจกรรม : 17 พ.ค. 2560

นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เจ้าหน้าที่องค์การสวัสดิภาพเด็ก เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์ฯให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Ms. Kate Burke นักจิตวิทยาจากเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในด้านการจัดทำรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว (Home Study) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

คลังภาพ (Gallery)
pic_20171705013143_1.PNGpic_20171705014138_1.JPGpic_20171705014139_2.JPGpic_20171705014139_3.JPGpic_20171705014140_4.JPGpic_20171705014141_5.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ